Het project Tuin van Eten ontstond in het kader van het stadsproject De Grond der Dingen, waarbij kunst en cultuur de motor zijn van een democratische stedelijke ontwikkeling. Vanuit de tentoonstelling The Neverending Park vormden zich ideeënclusters rond verschillende gemeenschappelijke thema’s. Zoals Tuin van Eten die ideeën rond voedsel en inclusie bundelt.

Stad Mechelen gaf de goedkeuring om samen te bekijken of dit project kan landen in en rond het Tivolipark. We kregen ook de steun van de Vlaamse overheid en werken hiervoor samen met o.a. Architecture Workroom Brussels, Erfgoedcel Mechelen en RADAR Mechelen.

Gedurende anderhalf jaar onderzoeken we met de indieners van de voorstellen rond voedsel en inclusie, buurtbewoners, het team van het Tivolipark, experten, stadsdiensten en kunstenaars of en hoe de noden van de buurt en de site verenigbaar zijn met die van de cluster.

degrondderdingen.be/tuin-van-eten